سـامانه شفافــ‌سازی

طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر

طرح آبرسانی به شهر تهران از سدتنظیمی امیرکبیر به منظور ایجاد سیستم انتقال جدید آب از منابع غربی تهران وامکان افزایش ظرفیت تصفیه آب آشامیدنی شهر تهران در چهار بخش اصلی به شرح زیر اجرا می گردد : الف : تونل انتقال به طول مجموع 29.5 کیلومتر ب : آبگیر ابتدائی تونل ج : تصفیه خانه ششم تهران با ظرفیت کل 15 مترمکعب در ثانیه (دوفاز 7.5 مترمکعب در ثانیه) د : کانال سرریز تصفیه خانه ششم آب تهران موقعیت جغرافیایی طرح : حد فاصل سد تنظیمی امیرکبیر و تصفیه خانه ششم واقع در ضلع شمالی شهرک راه آهن تهران


  تاریخ شروع
1380/12/27
  تاریخ پایان
1404/12/29
  اعتبار کل پروژه
12,000,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 94%)
 

الف -  اهداف اصلی :

1 ـ جایگزینی سیستم های موجود انتقال و تصفیه آب شهر تهران که پاره ای از آنها بیش از 50 سال بهره برداری شده و در زمانهای پیک مصرف آب بیش از ظرفیت اسمی بهره برداری می شوند .

2 ـ فراهم نمودن امکان بررسی، بازسازی و اصلاح سیستم های موجود انتقال و تصفیه آب در تهران

3- آبرسانی به مناطق شهری با ارتفاع بالاتر از رقوم تحت پوشش تصفیه خانه های موجود به طریق ثقلی و در نتیجه کاهش  هزینه های پمپاژ و بهره برداری و نگهداری سیستم های موجود توزیع آب

4ـ آبرسانی به مناطق گسترش یافته در محدوده شمال و شمالغرب تهران بزرگ

5 ـ افزایش ظرفیت تصفیه آب در شهر تهران

6- افزایش ظرفیت انتقال آب از منابع غربی تهران(سدهای امیرکبیر و طالقان)

7- افزایش ایمنی و پدافند غیر عامل تامین آب تهران

ب - اهداف جنبی :

1- حفاظت کیفی آب شرب تخصیص یافته از رودخانه کرج از نقطه نظر آلودگی های موجود در حاشیه رودخانه

2ـ افزایش کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان

ویژگی های بهره برداری طرح :

با بهره برداری از طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی کرج، ضمن جایگزینی سیستم های قدیمی انتقال و تصفیه آب شهر تهران و فراهم نمودن امکان بازسازی و اصلاح سیستم های انتقال و تصفیه فعلی، امکان آبرسانی به مناطق گسترش یافته در محدوده شمال و شمالغرب تهران بزرگ و مناطق شهری با ارتفاع بالاتر از رقوم تحت پوشش تصفیه خانه های موجود به طریق ثقلی فراهم خواهد شد و بدلیل اینکه آب در رقوم بالاتر از رقوم لوله های انتقال آب موجود تحویل شبکه توزیع آب شرب خواهد شد (حدود 300 متر بالاتراز تصفیه خانه جلالیه و 210 متر بالاتر از تصفیه خانه کن) صرفه جویی مطلوبی در مصرف انرژی و هزینه های پمپاژ به عمل خواهد آمد و هزینه های بهره برداری و نگهداری سیستم های موجود نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.

 از دیگر جنبه های مثبت اجرای این طرح، افزایش ظرفیت تصفیه آب آشامیدنی شهر تهران با احداث تصفیه خانه ششم (دو فاز 7.5 مترمکعب در ثانیه) و افزایش ظرفیت انتقال آب از منابع غربی تهران (سدهای امیرکبیر و طالقان) می باشد که امکان مانور بیشتر بر روی منابع آب بویژه در شرایط خشکسالی و اضطراری را فراهم می آورد. از سوی دیگر با ساخت 29.5 کیلومتر تونل انتقال آب در اعماق زمین امکان دسترسی غیر مجاز و خرابکاری در سیستم انتقال آب از سد امیرکبیر  به حداقل ممکن رسیده و این امر سبب افزایش ضریب ایمنی تامین آب پایتخت و رعایت تمهیدات پدافند غیر عامل می گردد.

با توجه به اینکه با بهره برداری از این طرح سهمیه آب آشامیدنی تهران مستقیماً از پائین دست سد تنظیمی امیرکبیر آبگیری و از طریق تونل یکپارچه منتقل خواهد شد، کیفیت آب شرب تخصیص یافته از نقطه نظر آلودگی های موجود در حاشیه رودخانه کرج حد فاصل سد تنظیمی تا آبگیر بیلقان (حدود 20 کیلومتر) حفاظت شده که خود در هزینه های تصفیه آب موثر است و در کنار آن امکان برداشت های غیر مجاز آب نیز حذف شده در ضمن آب شرب شهروندان کیفیت بهتری خواهد داشت.

در تاریخ 14/05/1399 آزمایش عملکردی تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه خانه ششم تهران و سامانه سرریز و پساب تصفیه خانه با انتقال 16 مترمکعب آب با موفقیت انجام گردید.

در تاریخ 15/02/1400 بهره برداری تصفیه خانه ششم تا ظرفیت 2500 لیتر بر ثانیه آغاز گردیده و تا کنون با کیفیت استاندارد آب خروجی در حال انجام می باشد.