سـامانه شفافــ‌سازی

طرح مطالعه و علاج بخشی سد لار (انتقال آب نشتی سد لار به کلان)

تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: سد لار یکی از بنیادهای بزرگ مهندسی کشور، با هدف‌های تامین آب و تولید برق با حجم مخزن 960 میلیون متر مکعب ساخته شده است. عملیات اجرایی سد در سال 1353 به وسیله شرکتی ایتالیایی آغاز و در اردیبهشت 1359 آبگیری گردید. با آبگیری از سد ،گریز آب از مخزن آن مشهود گشت که با انجام مطالعات و بررسی های متعدد مشخص گردید آب از مجاری طبیعی موجود در دریاچه سد فرار نموده و به صورت چشمه هایی حدود ده کیلومتری پایین دست سد با دبی تا 14 مترمکعب در ثانیه ظاهر می شود. بر اساس مجوز تخصیص آب سد لار طی نامه شماره 94/38389/700 مورخ 1394/8/20 سهمیه آب تهران به میزان 330 میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است در حال حاضر سد لار و تاسیسات جانبی قادر است بطور متوسط 170 میلیون متر مکعب در سال را به کلان منتقل نماید. با توجه به اختلاف بین میزان آب انتقالی با آب تخصیص داده شده و از سوی دیگر پایین بودن ضریب اطمینان در راستای تامین آب مطمئن و مدیریت منابع آب در مواقع خشکسالی لازم است با اتخاذ تمهیداتی مابقی آب تخصصی انتقال یابد. سد و دریاچه سدلار جهت تحقق هدف فوق گزینه های مختلفی شامل علاج بخشی سد لار و یا احداث سازه جایگزین مورد بررسی قرار گرفت و از بین گزینه های مورد مطالعه سامانه انتقال از پایین دست چشمه های نشتی سد لار به کلان بنا بر دلایل زیر بعنوان گزینه منتخب انتخاب گردید:  حداکثر بهره برداری از آبهای نشتی  پشتیبانی تونل انتقال موجود لار به کلان (پدافند غیر عامل)  تضمین بالای علاج بخشی و مهار نشتی آب سد لار و تامین آب  کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری  پایین بودن ریسک بهره برداری  تامین ثقلی آب شرب شهرهای شرق استان تهران (شهرک پردیس، رودهن، بومهن، دماوند و ...)


  تاریخ شروع
1388/12/01
  تاریخ پایان
1404/12/29
  اعتبار کل پروژه
35,000,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 32%)
 

اهداف طرح:

هدف از اجرای طرح: تأمین    MCM 165 در سال آب برای شهرهای تهران و شهرهای شرق استان تهران

 

علاج بخشی فرار آب سد لار از جهات زیر اهمیت دارد:

 • پتانسیل بالای حوزه آبریز سد لار بعنوان پشتوانه تامین آب تهران
 • محدود بودن منابع تامین آب شرب شهر تهران و شهرهای شرق استان تهران (پردیس، بومهن، رودهن  و  مسکن مهر)
 • کیفیت مناسب آب سد لار (پایدار بودن کیفیت بدلیل عدم وجود شرایط توسعه در حوضه)
 • وجود خطوط انتقال آب به طول 55کیلومتر و ظرفیت 18.5 m3/s در پایین دست سد لار و با تراز ارتفاعی بسیار مناسب
 • وجود سه تصفیه خانه آب بزرگ در دست بهره برداری به ظرفیت مجموع  19 m3/s در پایین دست (تصفیه خانه 5 سوهانک ، تصفیه خانه 3 و 4 تهران پارس، تصفیه خانه 7 ماملو)
 • وجود سه نیروگاه برقابی در مسیر انتقال (نیروگاه های کلان، لوارک، لتیان)
 • وجود دو سد بزرگ در پایین دست (سد لتیان و سد ماملو)
 • تامین آب شرب در ترازهای بالاتر و با بهترین کیفیت بدون نیاز به صرف انرژی
 • تخصیص آب مصوب تهران و شهر جدید پردیس

 

مشخصات فنی:

تونل28 بطول کیلومتر (دو قطعه 20 و 8 کیلومتری)

 

روش حفاری، مکانیزه با استفاده از TBM در هر دو قطعه و بصورت همزمان برنامه ریزی شده است.

 

 

 

 

 

 

موقعیت جغرافیایی طرح:

 

 

موقعیت طرح مطالعه و علاج بخشی سد لار و تونل فعلی و جدید

 

محل های فرار آب در 10 کیلومتری پایین دست سد لار به صورت چشمه هایی در رودخانه هراز نمایان می شود.

مشاوران طرح:

عنوان پیمان

نام مشاور

مطالعه علاج بخشی سد لار

مهاب قدس

تهیه نقشه های توپوگرافی و عکس هوایی

فرازمین

ژئوتکنیک

آزمونه فولاد

ژئوتکنیک

پی سامان جنوب

مانیتورینگ دریاچه و تهیه نقشه های زمین شناسی

مهارآب عمران گستر

انجام مطالعات زیست محیطی سامانه انتقال آب لار به کلان

مشاور یکم

تهیه مدل مالی ایستگاه پمپاژ و اسناد مناقصه به روش BOT

تلاشگران ژرف اندیش

تهیه طرح ایستگاه پمپاژ

مهار آب عمران گستر

تهیه نقشه های توپوگرافی

رایان نقشه

نمونه برداری و اندازه گیری منابع منتخب مطالعات زیست محیطی

مشاور یکم

نظارت عالیه و کارگاهی بر تونل انتقال آب کلان

مهاب قدس

 

 

 

 

پیمانکاران عمده طرح:

عنوان پیمان

نام پیمانکار

احداث سازه های ورودی و خروجی و بخشی از تونل های انتقال آب لار به کلان و راههای دسترسی سامانه انتقال

گوهررود گیلان

اجرای عملیات تونل انتقال آب از چشمه های نشتی لار به تهران

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

 

 

 

برآورد هزینه های اجرای طرح :             8230  میلیارد ریال

هزینه انجام شده تاکنون:                       830 میلیارد ریال

سال شروع مطالعات :                             اسفند 1393

سال شروع عملیات اجرایی:                   اسفند 1395

پیش بینی زمان خاتمه طرح:                   1400

 

نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای طرح:

 • تامین آب آشامیدنی سالم و با کیفیت بسیار مناسب به میزان 165 میلیون متر  مکعب در سال برای شهرهای تهران و پردیس برای جمعیتی حدود 2 میلیون نفر
 • افزایش تولید انرژی در نیروگاه لوارک و لتیان
 • کاهش مصرف انرژی برای تامین آب مناطق با تراز ارتفاعی بالا در تهران و پردیس
 • کاهش استفاده از منابع زیرزمینی آب (چاه‏ها) و فرونشست زمین
 • افزایش کیفیت آب آشامیدنی جمعیت‏های ساکن در تهران و شهر جدید پردیس