سـامانه شفافــ‌سازی

طرح ساختمان سد نم رود

تاریخچه و دلایل توجیهی اجرای طرح: سابقه مطالعات منابع آب و خاک در دشت گرمسار به حدود نیم قرن می رسد. اولین مطالعات فنی و مهندسی از اواسط دهه 1340 توسط کارشناسان سازمان خوار و بار جهانی ( فائو ) در قالب مطالعات طرح عمران ورامین و گرمسار آغاز گردید. کارشناسان فائو برای عمران و توسعه منابع آب و خاک دشت گرمسار با انجام مطالعات در سطح مقدماتی و شناسایی اجرای مجموعه طرح های زیر را توصیه نمودند: • احداث شبکه مدرن آبیاری و زهکشی دشت گرمسار • جدا سازی آب های شور و جلوگیری از ورود آن ها به شبکه آبیاری دشت گرمسار • احداث سد مخزنی جهت تنظیم جریان رودخانه حبله رود با هدف تامین نیازهای آبی دشت گرمسار در حال حاضر از مجموعه طرح های پیشنهادی فوق بخش های زیر اجرا شده است: شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار با مساحت ناخالص تحت پوشش 35000 هکتار و مجموعه کانالهای بتنی متشکل از 37 کیلومتر کانال اصلی و 116 کیلومتر کانال های درجه 2 و بیش از 240 کیلومتر کانالهای درجه 3 و 4 احداث شد و طی سال های 1360 تا 1365 تدریجا توسط شرکت آب منطقه ای تهران بهره برداری گردید. کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار هم توسط شرکت آب منطقه ای تهران در دهه 80 به انجام رسیده در حال بهره برداری می باشد . بخش دیگری از مجموعه طرح های پیشنهادی احداث سد مخزنی برای تنظیم جریان رودخانه حبله رود است. مطالعات شناسایی انجام شده توسط کارشناسان فائو منجر به پیشنهاد احداث سد مخزنی بر روی رودخانه نم رود یعنی شاخه ای که بیش از 50% جریان حبله رود را تشکیل می دهد گردید. مطالعات مرحله اول احداث سد مخزنی نم رود در اوائل سال 1370 آغاز و در سال 1376 به پایان رسید.


  تاریخ شروع
1370/01/01
  تاریخ پایان
1404/12/29
  اعتبار کل پروژه
22,000,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 85%)
 
-اهداف طرح:
سد مخزنی نمرود با حجم قابل تنظیم حدود 120 میلیون متر مکعب جهت تنظیم جریان رودخانه حبله رود با هدف تامین نیازهای آبی 35000 هکتاراراضی دشت گرمسار وشرب و صنعت شهرستان گرمسار،ایوانکی،آرادان و داورآباد و صنعت و کشاورزی شهرستان فیروزکوه احداث گردیده است.

مشخصات طرح:

نوع اقلیم منطقه

نیمه خشک سرد

حجم مفید مخزن

 121میلیون متر مکعب

حجم کل مخزن

 138میلیون متر مکعب

حجم آب ذخیره شده هم‌اکنون

20 میلیون متر مکعب

طول دریاچه

7 کیلومتر

سطح دریاچه

650 هکتار

مساحت حوزه آبریز

 

561 کیلومتر مربع