سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به واحدهای صنعتی و خدماتی از کانال محمدیه

هدف: این طرح در جهت تامین آب مورد نیاز: شهرک صنعتی شمس آباد (به میزان 10میلیون متر مکعب در سال) ، اراضی شهر آفتاب (به میزان 5 میلیون متر مکعب در سال) و اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (به میزان 5 میلیون متر مکعب در سال) شهرک آلومینیوم کاران (به میزان 0.8 میلیون متر مکعب در سال) در چارچوب تخصیص آب ابلاغی، مجموعا به میزان 20.8 میلیون متر مکعب در سال و با سرمایه گذاری ذیفنعان در قالب تفاهم نامه ابلاغی اجرا میگردد. منبع تامین آب این طرح تصفیه خانه فیروزبهرام می باشد.


  تاریخ شروع
1389/01/10
  تاریخ پایان
1404/12/27
  اعتبار کل پروژه
6,800,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 24%)
 

اجزای اصلی طرح:

قطعه اول: سازه آبگیر، 14 کیلومتر خط لوله فولادی به اقطار 1000-900-800 میلیمتر،شمع بتنی ،گابیون بندی تثبیت دیواره رودخانه، استملاک (حدود 10 هکتار)

قطعه دوم:27 کیلومتر خط لوله GRP به اقطار 600-700 میلیمتر، 18 کیلومتر لوله پلی اتیلن به قطر500 میلیمتر

خط اضطراری: 2400 متر لوله پلی اتیلن 500  (این خط در تابستان 1401 به بهره برداری رسیده است)

اهم اقدامات صورت گرفته:

ü

1- اجرای 16800 متر خط لوله پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر 6 بار در سالهای قبل

2-انتخاب پیمانکار قطعه اول طرح (14 کیلومتر ابتدایی طرح) که بر اساس آن بخشی از عملیات مشتمل بر تهیه ورق و تولید 5395 متر لوله فولادی با قطر 1000 و 900 میلیمتر و اجرای 2574 متر از آن در طول مسیر صورت پذیرفت.

3-انجام مطالعات مهندسی ارزش در طرح

4- انجام طرح اضطراری تامین آب شهرک صنعتی شمس آباد از تصفیه خانه اسلامشهر (اجرای 2400 متر خط لوله پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر 6 بار و اتصال آن به خط قدیم و رفع نواقص خط لوله قدیم به طول حدود 7500 متر) که طبق تعهد صورت گرفته بهره برداری آن در هفته دولت سالجاری صورت پذیرفت.

5-ارزیابی کیفی مناقصه گران برای انتخاب پیمانکار قطعه دوم طرح.