سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 عملیات جمع آوری زباله دریاچه های امیرکبیر و لتیان در چارچوب ایجاد زیر ساخت های ساماندهی زباله استعلام
2 خدمات نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان امور آب اسلامشهر انتخاب مشاور
3 اجرای پروژه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در میان دبیران و دانش آموزان ارزیابی
4 نمونه برداری در محدوده های تأمین کننده آب شرب استان تهران، حوضچه های آبریز سد لار، لتیان، ماملو، امیر کبیر، طالقان و نمرود استعلام
5 اجرای عملیات لایروبی و بهسازی بستر رودخانه های غیر شهری در حوزه عملیاتی مرکز، غرب و جنوب شرق استان تهران مناقصه یك مرحله‌ای
6 اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیر مجاز واقع در بستر و حریم رودخانه های غیر شرب استان تهران مناقصه یك مرحله‌ای
7 انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت الکترونیک سد لار و تأسیسات وابسته و نیرویگاه امیر کبیر و ستادشرکت ارزیابی
8 مستند سازی اقدامات در راستای مصوبات شورای امنیت ملی استعلام
9 مطالعه منابع آب سطحی جنوب شهر تهران و علاج بخشی و بهبود کیفیت مخزنی سد فشافویه ارزیابی
10 خدمات بهرهبرداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ورامین، کرج، رباط کریم و دریچه های کانال سیمین دشت و رودخانه جاجرود استعلام
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: