سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 خرید 550متر کابل فشار متوسط 20 کیلو ولت مناقصه یك مرحله‌ای
2 بررسی روش های جلوگیری و کاهش رشد علفزار های هرز و جلبگ ارزیابی
3 بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ورامین ، کرج ، رباط کریم و دریچه های کانال سیمین دشت و رودخانه جاجرود مناقصه یك مرحله‌ای
4 عملیات تجهیز و نوسازی ، بهره برداری ، اجاره و انتقال ساختمان کمپ کلان در منطقه جاجرود ارزیابی
5 انجام طراحی سامانه مدیریت کیفیت منابع آب انتخاب مشاور
6 بهره برداری منافع حاصل (حق انتفاع) از لایروبی و بستر سازی حوضچه های تغذیه مصنوعی پاکدشت
7 سرویس، راهبری و تعمیر و نگهداری ادواری و اضطراری تأسیسات مکانیکی و برقی حوزه ستادی شرکت آب منطقه ای تهران مناقصه یك مرحله‌ای
8 فروش یک باب ساختمان مسکونی واقع در خیابان شهید دائمی مزایده یك مرحله‌ای
9 بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ورامین مناقصه یك مرحله‌ای
10 خدمات خدمات نظارت بر عملیات اجرای پاشنه بتنی در مجاورت کانال عباس آباد ارزیابی
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 12 » صفحه: