سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

جزئیات مرتبط با قرارداد های متبادله شرکت آب منطقه ای تهران در سال 1401
فایل (PDF) , فایل (Excel)

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :