سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

جزئیات مرتبط با قرارداد های متبادله شرکت آب منطقه ای تهران در سال 1401
فایل (PDF) , فایل (Excel)

مجوزهای صادره از سمت این شرکت توسط درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی https://mojavez.ir صورت می پذیرد.

برای دریافت فرآیند های مرتبط با ایجاد کسب کار اینجا را کلیک نمایید.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :