سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز در محدوده مرکز استان تهران (در حوزه عملکرد امورهای منابع آب تهران، ری و شمیرانات) استعلام
2 انجام عملیات انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب و توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز در محدوده غرب استان تهران (در حوزه عملکرد امورهای منابع آب رباط کریم، اسلامشهر و شهریار) مناقصه یك مرحله‌ای
3 پشتیبانی سامانه مستند سازی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای تهران ارزیابی
4 سرویس، راهبری و تعمیر و نگهداری ادواری و اضطراری تأسیسات مکانیکی و برقی مجموعه ورزشی شرکت آب منطقه ای تهران استعلام
5 مطالعات جامع تغذیه مصنوعی در سطح آبخوان های استان تهران دعوتنامه
6 انجام خدمات مطالعه و اندازه گیری، نگهداری و واسنجی شبکه سنجش کمی و کیفی آب زیر زمینی در محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران انتخاب مشاور
7 نظارت و کنترل کمی و کیفی عملیات اجرایی تخلیه رسوبات واریزه ای و لایروبی بر رودخانه پایین دست امیر کبیر ارزیابی
8 انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم های حفاظت الکترونیک سد لار و تأسیسات وابسته استعلام
9 مطالعات تفصیلی نحوه ایمن سازی سواحل رودخانه کرج در محدوده سد امیر کبیر تا سد تنظیمی امیر کبیر دعوتنامه
10 انجام خدمات بازرسی فنی تجهیزات انتقال آب به اراضی کشاورزی چزکین استعلام
« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: